VDC istorija

Įsikūrimo istorija

Šateikių vaikų dienos centras buvo įsteigtas 2012 m. sausio 9 dieną. Vaikų dienos centro steigėjai: Šateikių Šv. Morkaus parapija ir Plungės rajono savivaldybė. Pagrindiniai iniciatoriai, steigiant vaikų dienos centrą, buvo p. Ernest C. ir Catherine Raskauskų šeima, gyvenanti Amerikoje, kuri prisidėjo ne tik didžiule finansine parama, bet ir didžiuliu palaikymu. Šis poelgis skirtas p. Ernesto Raskausko senelio p. Konstantino Raskausko, kuris buvo kilęs iš Šateikių seniūnijos, garbei atminti.

Vaikai dienos centrą pradėjo lankyti nuo 2012 m. rugsėjo 23 dienos. Tą dieną vyko iškilminga atidarymo šventė: buvo aukojamos Šv. Mišios, pašventintos vaikų dienos centro patalpos, buvo susirinkę garbingi svečiai, kurie linkėjo didžiausios sėkmės ir ilgo gyvavimo. Šventėje lankėsi ir p. Ernesto Raskausko vyresnysis sūnus taip pat p. Ernestas Raskauskas.

Ir iki šiol esame globojami bei lankomi p. Ernesto Raskausko giminaičių, draugų.