Organizacijos misija:

Socialinių paslaugų teikimas vaikams ir paaugliams bei jų tėvams.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai:

1. Ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas;
2. Teikti socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, padedant jiems tapti lygiateisiais bendruomenės nariais bei integruotis į visuomenę.
3. Plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, užtikrinti jų kokybę, prieinamumą ir
tęstinumą;
4. Skatinti vaikų saviraišką, savirealizaciją, pasitelkiant įvairias užimtumo formas ir metodus;
5. Dirbti socialinį darbą su vaikų ir paauglių šeimomis.

 

Informacija atnaujinta: 2021-07-09