VšĮ „Šateikių vaikų dienos centras“ teikiamų paslaugų sąrašas:

1. Bendrosios socialinėms paslaugos:

– informavimas,
– konsultavimas,
– tarpininkavimas ir atstovavimas,
– maitinimo organizavimas,
– aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (esant būtinybei)
– transporto organizavimas (esant būtinybei),
– sociokultūrinės paslaugos,
– asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
– kitos bendrosios socialinės paslaugos.

2. Specialiosios socialinės paslaugos:

– Socialinė priežiūra (socialinių įgūdžių ugdymas).

Pagal poreikį ir galimybes organizuojama: psichologo pagalba vaikams ir jų šeimų nariams.
Organizuojamos programos bei užsiėmimai pagal atskirą veiklos planą:
Savęs pažinimo ir asmeninio augimo užsiėmimai; Meniniai užsiėmimai; Saviraiškos užsiėmimai;
Psichologiniai užsiėmimai; Audimo užsiėmimai; Kompiuterinių įgūdžių ugdymas bei tobulinimas;
Kelionės, ekskursijos, išvykos; Kalendorinių švenčių paminėjimas; Gimtadienių paminėjimai;
Socialinės akcijos; Konkursai; Vasaros stovyklos; Įvairios parodos; Diskusijos įvairiomis temomis;
Prevencinės programos; Sportiniai užsiėmimai; Individualūs ir grupiniai pokalbiai su
centrą lankančių vaikų tėvais ir globėjais; Tėvelių susirinkimai.

* Visi užsiėmimai, veiklos ir renginiai organizuojami nemokamai.

2022 M. II PUSMEČIO SAVAITĖS VEIKLOS

 

SAVAITĖS DIENA

VEIKLA

VADOVAI

Pirmadienis

9.00-11.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

11.30-13.30 val. Pamokų ruoša.  

13.30-14.30 val. Vaiko vartai į mokslą programa – „Charakterio ugdymas“

14.30-15.30 val. Pietų ruoša. Pietūs.

15.30-17.00 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, soc. darbuotojos padėjėja Rasa Šakinytė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Antradienis

9.00-11.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

11.30-13.30 val. Pamokų ruoša. Pietūs.

13.30-14.30 val. Buities, asmens higienos įgūdžių ugdymas.

14.30-15.30 val. Pietų ruoša. Pietūs.

15.30-17.00 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotojos padėjėja Rasa Šakinytė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Trečiadienis

9.00-11.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

11.30-13.30 val. Pamokų ruoša. Pietūs.  

13.30-14.30 val. Savęs pažinimo ir asmeninio augimo grupiniai užsiėmimai.

14.30-15.30 val. Pietų ruoša. Pietūs. 

15.30-16.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, soc. darbuotojos padėjėja Rasa Šakinytė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Ketvirtadienis

9.00-11.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

11.30-13.30 val. Pamokų ruoša.  

13.30-14.30 val. Rankdarbių programa – „Padarysiu pats“

14.30-15.30 val. Pietų ruoša.

15.30-16.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotojos padėjėja Rasa Šakinytė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Penktadienis

9.00-11.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

11.30-13.00 val. Pamokų ruoša.  

13.00-14.00 val. Gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai.

14.00-15.00 val. Pietų ruoša. Pietūs.

15.00-15.45 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, soc.darbuotojos padėjėja Rasa Šakinytė

 Sudarė: socialinė darbuotoja Laura Grudikienė

 Informacija atnaujinta: 2022-09-23