VšĮ „Šateikių vaikų dienos centras“ teikiamų paslaugų sąrašas:

1. Bendrosios socialinėms paslaugos:

– informavimas,
– konsultavimas,
– tarpininkavimas ir atstovavimas,
– maitinimo organizavimas,
– aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (esant būtinybei)
– transporto organizavimas (esant būtinybei),
– sociokultūrinės paslaugos,
– asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
– kitos bendrosios socialinės paslaugos.

2. Specialiosios socialinės paslaugos:

– Socialinė priežiūra (socialinių įgūdžių ugdymas).

Pagal poreikį ir galimybes organizuojama: psichologo pagalba vaikams ir jų šeimų nariams.
Organizuojamos programos bei užsiėmimai pagal atskirą veiklos planą:
Savęs pažinimo ir asmeninio augimo užsiėmimai; Meniniai užsiėmimai; Saviraiškos užsiėmimai;
Psichologiniai užsiėmimai; Audimo užsiėmimai; Kompiuterinių įgūdžių ugdymas bei tobulinimas;
Kelionės, ekskursijos, išvykos; Kalendorinių švenčių paminėjimas; Gimtadienių paminėjimai;
Socialinės akcijos; Konkursai; Vasaros stovyklos; Įvairios parodos; Diskusijos įvairiomis temomis;
Prevencinės programos; Sportiniai užsiėmimai; Individualūs ir grupiniai pokalbiai su
centrą lankančių vaikų tėvais ir globėjais; Tėvelių susirinkimai.

* Visi užsiėmimai, veiklos ir renginiai organizuojami nemokamai.

2021 M. I PUSMEČIO SAVAITĖS VEIKLOS

 

SAVAITĖS DIENA

VEIKLA

VADOVAI

Pirmadienis

9.00-12.00 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

12.00-13.30 val. Pamokų ruoša.  

13.30-14.30 val. Savęs pažinimo ir asmeninio augimo grupiniai užsiėmimai.

14.30-15.30 val. Pietų ruoša.

15.00-16.00 val. „Prevencinis pirmadienis“ kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį. 

15.30-16.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, soc. darbuotoja Simona

Etkevičiūtė – Baltrušė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Antradienis

9.00-12.00 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

12.00-13.30 val. Pamokų ruoša.  

13.30-14.30 val. Buities, asmens higienos įgūdžių ugdymas.

14.30-15.30 val. Pietų ruoša.

15.30-16.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Simona

Etkevičiūtė – Baltrušė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Trečiadienis

9.00-12.00 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

12.00-13.30 val. Pamokų ruoša.  

13.30-14.30 val. Rankdarbių programa – „Padarysiu pats“

14.30-15.30 val. Pietų ruoša.  

15.30-16.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, soc. darbuotoja Simona

Etkevičiūtė – Baltrušė užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Ketvirtadienis

9.00-12.00 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

12.00-13.30 val. Pamokų ruoša.  

13.30-14.30 val. Savęs pažinimo ir asmeninio augimo grupiniai užsiėmimai.  

14.30-15.30 val. Pietų ruoša.

15.30-16.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Simona

Etkevičiūtė – Baltrušė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Penktadienis

9-12.00 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.  

12.00-13.00 val. Pamokų ruoša.  

13.00-14.00 val. Vaiko vartai į mokslą programa – „Charakterio ugdymas“

14.00-15.00 val. Pietų ruoša.

14.30-15.30 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

 Esant karantinui ir nesant galimybės mokintis mokykloje, kai kurie vaikai nuo 8.00 val. iki 14.00 val. būna vaikų dienos centre ir mūsų pagalba mokinasi per nuotolį.

 Informacija atnaujinta: 2021-04-02