Teikiamos paslaugos

Socialinės bei ugdymo paslaugos vaikams:

Pastoviai:

-buities, asmens higienos ir socialinių bei darbinių įgūdžių ugdymas (socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė, savanorė pedagogė);

-pamokų ruoša (užimtumo specialistė, savanoriai);

-socialinė pagalba (socialinė darbuotoja);

-ryšio su mokykla, kurioje vaikai mokosi, palaikymas, iškilusių problemų šalinimas (socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė);

Pagal poreikį:           

-socialinio pedagogo pagalba vaikams (savanorė socialinė pedagogė);

-vaikų elgesio sutrikimų korekcija (psichologė);

-grupinių užsiėmimų, kurie skirti lavinti vaikų bendravimo įgūdžius, organizavimas (socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė);

Vaikų šeimomis:

Pastoviai:

-tėvų informavimas apie vaikų elgesį, nurodant darbo su vaiku kryptis (socialinė darbuotoja, psichologė, užimtumo specialistė);

-tėvų socialinis konsultavimas įvairiais klausimais (socialinė darbuotoja);

-bendrų renginių, užsiėmimų organizavimas siekiant vaikų ir tėvų glaudesnio bendravimo (socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė, savanoriai);

Pagal poreikį:

-individualūs ir grupiniai pokalbiai su centrą lankančių vaikų tėvais bei jų šeimų nariais (socialinė darbuotoja, psichologė, užimtumo specialistė);

-suteikiama psichologinė pagalba (psichologė).

* Taip pat yra organizuojamos kalendorinės šventės. Visos veiklos ir renginiai organizuojami nemokamai.

MŪSŲ SAVAITĖS VEIKLOS

2018 M. II PUSMEČIO SAVAITĖS VEIKLOS

 

 

 

SAVAITĖS DIENA

VEIKLA

VADOVAI

Pirmadienis

9.00-12.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.

12.30-13.30 val. Pamokų ruoša.

13.30-14.30 val. Pasakų terapijos užsiėmimai/Grupiniai psichologiniai užsiėmimai

14.30-15.30 val. Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

15.30-17.00 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, psichologė Nijolė Daunienė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Antradienis

9.00-12.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.

12.30-13.30 val. Pamokų ruoša.

13.30-14.30 val. Supervizijos.

14.30-15.30 val. Gyvenimo įgūdžių ugdymas

15.30-17.00 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Trečiadienis

9.00-12.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.

12.30-13.30 val. Pamokų ruoša.

13.30-14.30 val. Savęs pažinimo ir asmeninio augimo klubo – „Veikime kartu“ užsiėmimai.

14.30-15.30 val. Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

15.30-17.00 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Ketvirtadienis

9.00-12.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.

12.30-13.30 val. Pamokų ruoša.

13.30-14.00 val. Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

14.00-15.30 val. Vaiko Vartai Į Mokslą programa – „Charakterio ugdymas“

15.30-17.00 val. Konsultacijos, individualūs, grupiniai pokalbiai, sporto užsiėmimai, lavinamieji, loginiai, kompiuteriniai ir kt. žaidimai.

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

Penktadienis

9-12.30 val. Dokumentų tvarkymas, informacijos rinkimas, ruošimasis užsiėmimams ir pan.

12.30-13.30 val. Pamokų ruoša.

13.30-14.00 val. Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

14.00-15.30 val. Rankdarbių programa – „Padarysiu pats“

Soc. darbuotoja Laura Grudikienė, užimtumo specialistė Inga Davidavičienė

 

 Informacija atnaujinta: 2018-10-04