Tarptautinė socialinė akcija „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“

2017 metais lapkričio 25 – gruodžio 10 d. Šateikių Vaikų dienos centras kartu su partneriais -VšĮ „Efektyvus ugdymas“ ir Plungės rajono pedagogine psichologine tarnyba – aktyviai dalyvavo Tarptautinėje socialinėje akcijoje „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“. Vaikai kartu su pedagogais apskrito stalo diskusijoje išsakė savo mintis apie tai, kas yra smurtas, aiškinosi, kaip jam priešintis, kur kreiptis, patyrus prievartą. Dauguma vaikų pastebėjo, kad labai sunku sustabdyti patyčias ar kitokį agresyvų elgesį. Vis dėlto viena išeitis buvo rasta – pirmiausia, jokiu būdu negali blogai su kitais elgtis pats, o jeigu susiduri su kito žmogaus netinkamu elgesiu – būtinai turi apie tai pasakyti kam nors iš suaugusiųjų arba paskambinti pagalbos telefonais. Šį kartą vaikai buvo labai drąsūs ir savo mintis apie tai, kaip jaučiasi smurtą patyręs žmogus, jie išsakė ne tik pedagogams, bet ir „Žemaitijos televizijos“ žurnalistams. Vėliau buvo sukurtas socialinis video filmukas, kuriame savo mintis apie smurtą artimoje aplinkoje išsakė Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Karalienė. Pasak jos, gyvename pakankamai agresyvioje visuomenėje. Statistikos duomenimis, Lietuvoje per metus užfiksuota daugiau nei 30 tūkstančių iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Beveik visada šitų įvykių sūkuryje yra ir vaikai. Labai liūdna, tačiau vis dar didelė dalis tėvų mano, kad mušimas yra efektyvi auklėjimo priemonė. Kita vertus, kaip teigia Plungės PPT vadovė, pastebima tendencija, kad daugėja šiuolaikiškai mąstančių tėvų. Jie domisi pozityvios tėvystės mokymais, drąsiau kreipiasi pagalbos į psichologus. Filmuke kalbinta psichologė Nijolė Daunienė sako, kad smurtas daro žmogų pažeidžiamą. Tyrimai labai aiškiai rodo, kad smurtauja tas, su kuriuo buvo smurtaujama jo vaikystėje. Yra didžiulis ryšys, todėl kažkur mes turime šią grandinę nutraukti, kad žmogus užaugtų sveikas. Pasak psichologės, vaikui, kuris yra mušamas, labai sunku paaiškinti, kodėl negalima mušti kito vaiko, nes tai yra labai veiksminga priemonė sustabdyti kito elgesį. Tėvai dažnai klausia, kaip tokiame agresyviame pasaulyje auginti vaiką, kuris būtų tvirtas, mokėtų pastovėti už save, bet pats nesimuštų? Atsakymas labai paprastas: auginti psichologiškai atsparų vaiką, reiškia auginti vaiką be smurto. Čia nėra kito imuniteto, išskyrus mūsų pačių labai aiškų savo vaiko vertės išgyvenimą. „Jeigu į vaiką mes žiūrėsim kaip į kažką labai svarbaus, mus nekils noras kaip nors jį žaloti“, -teigia psichologė. Gruodžio pradžioje socialinis video filmukas buvo pademonstruotas „Žemaitijos televizijos“ žiūrovams.