Adventinio laikotarpio renginių ciklą, pradėję popiete „Advento spiralė”, išlaukę advento laiką – iš dvasinio laikotarpio perėjome į Kalėdų džiaugsmo laiką.
2015 metų, gruodžio mėnesio gale, į vaikų dienos centro salę rinkosi svečiai pažiūrėti vaikų vaidinimą „Kelionė į Betliejų”. Tai kūdikėlio Jėzaus gimimo istorija. Tą laikotarpį atkartojanti jaunųjų artistų apranga ir paruošta scena vaidinimui – nukėlė visus į istorinę praeitį.
Artistai ir žiūrovai, vaidinimo metu išgyveno stebuklo išsipildymo jausmą, kurį dar labiau sustiprino, vaidinimo pabaigoje, bendrai visų sugiedota giesmė „Tyli naktis”.
Po vaidinimo, visi centro darbuotojai, savanoriai, lankytojai ir svečiai sėdome prie stalo. Buvo dovanojamos padėkos bei dovanos.

Grįžti į albumą