Liūdime prisimindami mūsų vaikų dienos centro nuolatinį rėmėją p. E. Raskauską

Šateikių vaikų dienos centras įsteigtas 2012 m. sausio 9 dieną. Pagrindiniai iniciatoriai, steigiant vaikų dienos centrą, buvo p. Ernest C. ir Catherine Raskauskų šeima, gyvenanti Amerikoje, kuri prisidėjo ne tik didžiule finansine parama, bet ir didžiuliu palaikymu. Šis poelgis skirtas p. Ernesto Raskausko senelio p. Konstantino Raskausko, kuris buvo kilęs iš Šateikių seniūnijos, garbei atminti.

P. Ernest Raskauskas (1927-2016) iškeliavo į amžinybę savo namuose Amerikoje spalio 9 d. P. Raskauskų šeima ir iki šiol rėmė įvairias mūsų vaikų dienos centro veiklas. Siunčiame užuojautą mirusiojo žmonai p. Catherine, jų aštuoniems sūnums, dukroms bei jų šeimų nariams. O mes ir toliau puoselėsime vaikų dienos centro veiklas, prisimindami p. E. Raskausko mintis bei pasiūlymus.

Grįžti į albumą