Šį ketvirtadienį mūsų dienos centro vaikų tėveliams, buvo organizuojamas susitikimas su Plungės
Pedagoginės Psichologinės tarnybos psichologe Nijole Dauniene. Į šią veiklą įsijungė nemažas
būrelis mamyčių. Pora valandų dalijomės informacija bei patirtimi apie svarbų šeimos vaidmenį vaikų auklėjime bei apie sudėtingą amžiaus tarpsnį – paauglystę. Po to diskusijas pratęsėme prie arbatos puodelio. Esame dėkingi mamytėms už aktyvų dalyvavimą.

Grįžti į albumą